Witamy

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

Realizujemy usługi z działu gospodarki odpadów. Firma z wieloma latami doświadczenia. Dostarczamy naszym klientom zgodne z terminem odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem szamb, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Spełniamy podstawy określone przez decyzje umożliwiające na przewożenie śmieci, ich zbieranie i wykorzystanie, przez co w wyjątkowy sposób szanujemy się o środowisko. Stosujemy jedynie te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niezwykłą uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania określonych grup odpadów i ich odnawiania.

https://www.operatus.pl/

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments